INSCRIPCIONS

Són gratuïtes i s’han de formalitzar, mitjançant el formulari a la Secretaria de la Cambra, C/ Prat de la Creu, núm. 8, d’Andorra la Vella (Telèfon 809292, fax 809293, email: stella@ccis.ad), abans del 12 de desembre del 2022. En el moment de la inscripció es donarà un distintiu que s’haurà de col·locar obligatòriament als aparadors concursants.

Els establiments participants han d’enviar per e-mail una fotografia del seu aparador abans de les 12h del dia 12 de desembre del 2022, a l’adreça stella@ccis.ad.

Els establiments que no enviïn la seva fotografia abans de la data límit, no entraran en concurs.


FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 

AVÍS LEGAL
D’acord amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, les dades personals contingudes en aquesta sol·licitud s’in- corporaran al registre de les activitats de tractament “Formació” titularitat de la Cambra. La finalitat d’aquest, és la d’enviar informació sobre els cursos de formació i altres activitats formatives i informatives, i gestionar-ne les inscripcions i el funcionament. No es preveu intercanviar dades amb altres entitats. Per al tractament d’aquestes dades s’adoptaran en el seu tractament les mesures tècniques i organitzatives més adequades per garantir-ne la seguretat. Vostè pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals, i d’altres drets reconeguts a la normativa mitjançant la seva sol·licitud escrita al nostre Delegat de Protecció de Dades Personals (dpd@ccis.ad)